No cure, no pay Technische insteek ruim 20 jaar ervaring

Subsidies/WSBO

WBSO is een stimuleringsregeling voor het bevorderen van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen.

Hoe toets ik of ik in aanmerking kom?
Indien u af en toe vragen krijgt van klanten die niet routinematig en niet snel kunnen worden opgelost en waarbij u het nodige moet verzetten om uiteindelijk aan het beoogde te kunnen voldoen, dan kan er sprake zijn van ontwikkelingswerkzaamheden in de zin van de WBSO.

Belangrijkste criterium is of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is. Maatstaf hierbij vormt steeds uw eigen technische kunnen en eigen technische kennis.

Ook betaalde opdrachten, die in opdracht van derden worden uitgevoerd, komen voor subsidie in aanmerking. Dit geldt zowel ten aanzien van de ontwikkeling van fysieke producten en processen als voor de ontwikkeling van software.

Twijfelt u?......... bel of mail met TKDW

Wat zijn de voordelen voor mij?
32% tot 40% van de loonkosten verbonden aan S&O-werkzaamheden zijn subsidiabel (zie voor meer details de WBSO-FACTS)
 
Indien u zelfstandige bent dan heeft u recht op een extra aftrekpost van € 12.980 en wellicht een extra aftrek daarbovenop van € 6.494.

Kun je een voorbeeldberekening tonen?
In uw bedrijf staan 8 mensen op de loonlijst. Af en toe krijgt u vragen van klanten die niet routinematig en niet snel kunnen worden opgelost. Kortom u moet het nodige verzetten om uiteindelijk aan het beoogde te kunnen voldoen. In een jaar heeft u een drietal van dit soort projecten gehad en in totaal 1.000 uur aan S&O besteed. Het gemiddelde uurloon binnen uw bedrijf is € 29 (van toepassing bij de eerste 2 jaren van aanvragen). 1.000 uur maal € 29 is € 29.000, hiervan is 32% subsidiabel ofwel € 9.280.

Hoe kan ik aanspraak maken op de WBSO?
Indien u een van de volgende soort projecten uitvoert als dan niet betaald door derden:

 • Ontwikkeling van producten en processen;
 • Ontwikkeling van programmatuur;
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
 • Analyse van de technische haalbaarheid van eigen S&O en
 • Technisch onderzoek

De WBSO in 2020
Wilt u meer weten over de WBSO subsidie in 2020? Lees meer »

Ga naar onze werkwijze voor meer informatie aangaande het aanvraagproces.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de WBSO? Doe onze gratis scan.

Kenmerken van de WBSO

 • Besparing van 32% of 40% van de loonkosten;
 • Vereiste: nieuw voor u;
 • Weinig overheidsbemoeienis;
 • Goede aanvraag noodzakelijk;
 • Weinig extra inspanningen naast de reguliere werkzaamheden;
 • Velen gingen u voor;
 • Elke ondernemer kan in aanmerking komen;
 • Ontwikkeling gericht op fysieke producten/processen, analyse technische haalbaarheid, technisch onderzoek, software

WBSO-ICT

Binnen de WBSO kan er ook subsidie worden aangevraagd voor ICT-projecten. ICT-projecten moeten binnen de WBSO aan strengere eisen voldoen dan de projecten met fysieke technische ontwikkelingen.

Lees meer over de WBSO-ICT

Subsidies

TKDW

 • No cure, no pay;
 • Technische insteek;
 • Persoonlijke benadering;
 • Ruim 20 jaar ervaring;
 • Hoge scoringskans
 • Verzorging geheel traject
| Rijnpolder 57 | 3991 HR Houten | Telefoon: 030-6364211