No cure, no pay Technische insteek ruim 20 jaar ervaring

Onze werkwijze

Welke stappen doorlopen wij om u te helpen bij het aanvragen van een subsidie?

Stap 1 Inventarisatie
In een vrijblijvend inventarisatie gesprek wordt met u besproken de activiteiten welke mogelijk subsidiabel zijn.

Stap 2 Weergave subsidiemogelijkheden
Na inventarisatie worden de subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf weergegeven.

Stap 3 Informatieverstrekking projecten
Daarop volgend kan er een in tweede gesprek worden ingegaan op de verschillende technische project(en). In een gesprek van een uur geeft u aan wat de werkzaamheden binnen uw bedrijf zijn en welke (toekomstige) projecten er onderhanden zijn.

Stap 4 Opmaak en indienen aanvraag
Vervolgens stelt TKDW n.a.v. de gesprekken een technisch inhoudelijke aanvraag op. Indien u akkoord gaat met de weergegeven omschrijvingen, wordt er een aanvraag ingediend.

Stap 5 Beoordeling aanvraag
TKDW zal de vragen die er vanuit de beoordelende instantie komen beantwoorden en met hen de ingediende projecten bespreken.

Stap 6 Subsidie toekenning
Wanneer er een positieve beschikking wordt afgegeven zullen wij dat aan u kenbaar maken en u begeleiden bij de afronding.

Stap 7 Nazorg
TKDW ondersteunt u bij het inrichten van de S&O-administratie en zal u begeleiden bij eventuele controles.
 

TKDW

•  No cure, no pay;
•  Technische insteek;
•  Ruim 20 jaar ervaring;
•  Persoonlijke benadering;
•  Hoge scoringskans
•  Verzorging geheel traject

Contactgegevens

Ten Klooster & de Weerd Consultants
Rijnpolder 57
3991 HR Houten


Postadres:
Postbus 33
3990 DA Houten

Tel. 030-6364211
E-mail: info@tkdw.nl

| Rijnpolder 57 | 3991 HR Houten | Telefoon: 030-6364211