No cure, no pay Technische insteek ruim 20 jaar ervaring

Subsidies/WSBO-ICT

Binnen de WBSO kan er ook subsidie worden aangevraagd voor ICT-projecten. ICT-projecten moeten binnen de WBSO aan strengere eisen voldoen dan de projecten met fysieke technische ontwikkelingen. Voor ICT projecten moet het namelijk gaan om de ontwikkeling van nieuwe programmatuur waarbij sprake is van nieuwe informatietechnologische principes en/of nieuwe informatietechnologische methodieken en/of nieuwe informatietechnologische technieken. Hierbij wordt dus niet uitgegaan van het principe waarbij het nieuw moet zijn voor het bedrijf zelf.

Hoe toets ik of ik in aanmerking kom?
Een project dat voor de WBSO in aanmerking kan komen, kenmerkt zich door een concreet technisch probleem dat door het bedrijf wordt opgelost. In de gekozen oplossingsrichting zal het bedrijf voor hem technisch nieuwe principes, methodes of technieken of bestaande technologie verder ontwikkelen. Binnen de context van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO gaat het altijd om een probleem op het gebied van informatietechnologie.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een project en een probleem. Een project kan bijvoorbeeld bestaan uit de realisatie van een nieuw routeplanningssysteem. Een informatietechnologisch probleem daarin kan zijn dat op basis van het huidige algoritme het realiseren van de gewenste specificaties niet mogelijk is. Voor het ontwikkelen van een nieuw en efficiƫnter algoritme kan de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken noodzakelijk zijn, waardoor er sprake kan zijn van technisch nieuwe programmatuur.

Waarom TKDW inschakelen?
Bij ICT-projecten is de toegevoegde waarde van Ten Klooster & de Weerd BV groot. Meerdere projecten die in het verleden door bedrijven zelf zijn aangevraagd en afgewezen, werden na indiening door Ten Klooster & de Weerd Consultants BV alsnog gesubsidieerd.

Ga naar onze werkwijze voor meer informatie aangaande het aanvraagproces.

Kenmerken van de WBSO

  • Besparing van 32% of 40% van de loonkosten;
  • Vereiste: nieuw voor u;
  • Weinig overheidsbemoeienis;
  • Goede aanvraag noodzakelijk;
  • Weinig extra inspanningen naast de reguliere werkzaamheden;
  • Velen gingen u voor;
  • Elke ondernemer kan in aanmerking komen;
  • Ontwikkeling gericht op fysieke producten/processen, analyse technische haalbaarheid, technisch onderzoek, software

WBSO

WBSO is een stimuleringsregeling voor het bevorderen van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen.

Lees meer over de WBSO

Subsidies

| Rijnpolder 57 | 3991 HR Houten | Telefoon: 030-6364211